วันรุ่นกำลังดังจอดรถเย็ดกันริมถนน ไม่สนใจรถผ่านไปผ่านมา ลีลาเด็ด

วันรุ่นกำลังดังจอดรถเย็ดกันริมถนน ไม่สนใจรถผ่านไปผ่านมา ลีลาเด็ด