คุณครูแบบนี้จะให้เกรดAหนูไหมค่ะ ขาวอวบเย็ดสด

คุณครูแบบนี้จะให้เกรดAหนูไหมค่ะ ขาวอวบเย็ดสด