กุว่าบอกให้ใส่ถุงไง แตกในรีบผิดชอบด้วยนะ

กุว่าบอกให้ใส่ถุงไง แตกในรีบผิดชอบด้วยนะ